Husby Gård

I Stallarholmen har vi 10 bostadslägenheter på mellan 200 och 40 m2. Ett flertal av dessa lägenheter går även att slå samman så att det går att hyra ett hus om som störst 350 m2.

Stallarholmen

Fastighetsskötare
Nicky Porsbjer
0735-342896

Administriva frågor
Albert Wicksén
08 409 202 30