För hyresgäster

Vi önskar att du som kund hos oss ska trivas med din bostad eller lokal, och att du känner dig trygg och väl omhändertagen. Här nedan hittar du vår uthyrningspolicy och några tips som kan hjälpa dig som hyresgäst. På undersidorna hittar ni även lite mer specifik information för våra olika områden. Har du några frågor? Tveka inte att kontakta oss, kontaktuppgifter hittar ni här intill.

Uthyrningspolicy

Det är vår ambition att våra kunder ska trivas och kanske även stötta varandra. Vi strävar därför efter en balans mellan olika människor i våra hus, unga och gamla. Vi vill få rätt kund i rätt bostad eller lokal!

Helhetsbedömning

Vid varje ny uthyrning gör vi en helhetsbedömning med omtanke om befintliga kunder och vårt företag. Vi kontrollerar alltid den sökandes betalningsförmåga och tar ofta referenser från arbetsgivare och tidigare hyresvärdar.

Grundkrav vid uthyrning

  • Man ska vara 18 år och myndig.
  • Inga betalningsanmärkningar.
  • Varaktig inkomst.
  • Goda referenser.
  • Sökande skall själv bebo lägenheten.

Uppsägningstid

För bostäder gäller 3 månaders uppsägningstid och uppsägningen ska vara skriftlig med namnunderskrift. Om två står som hyresgäster på kontraktet måsta båda skriva under uppsägningen. Uppsägningen måste vara oss tillhanda före månadsskiftet om nästkommande månad skall kunna räknas in i uppsägningstiden.

Protokoll

Vi har som rutin att ta fram ett protokoll över lägenhetens skick vid inflyttning resp avflyttning för att kunna reglera ev skador utöver det normala slitaget.