Om Koncernen

Bengtwicksén AB är moderbolag i en bolagsgrupp som äger, förvaltar och förädlar fastigheter i Arboga, Torshälla, Köping, Sala och Strängnäs. I dagsläget äger och förvaltar koncernen ca: 380 lägenheter och har ett 40-tal lokalhyresgäster. Total uthyrningsbar yta är ca: 30 000 kvm. Det här är vår vision i fem punkter:

 • Vi skapar goda och långsiktiga relationer med kunder, personal, samarbetspartners och leverantörer.
 • Vi har nöjda kunder tack vare en hög servicenivå och marknadsanpassat pris.
 • Vi har god lönsamhet och är finansiellt stabila för att möjliggöra en kontrollerad expansion.
 • Vi koncentrerar verksamheten till Mälardalen.
 • Vi arbetar aktivt med aktiehandel för att öka lönsamheten och förränta överlikviditet.

Historik

 • År 2000 förvärvas ett bestånd med ca: 90-lägenheter på Gotland som under åren genom förvärv växer till ca: 120 lägenheter.
 • År 2003 förvärvas, 25 % av Husbybruket HB som äger en industrifastighet med ca: 3 500 kvm uthyrningsbar yta.
 • År 2006 förvärvas fastigheten Ringugnen 5 i Arboga.
 • År 2007 förvärvas ett markområde som planlagts för 85 villatomter i Stallarholmen.
 • År 2009 förvärvas fastigheten Klostret 2 i Arboga.
 • År 2010 förvärvas fastigheten Tullen 4 i Köping.
 • År 2012 förvärvas fastigheterna Oxeln 1, Skeppsgossen 2, Skeppsgossen 3 och Skeppsgossen 6 i Torshälla samt fastigheten Erikslund 11 i Strängnäs.
 • År 2014 förvärvas fastigheten De Geer 1 i Åkers Styckebruk.
 • År 2015 förvärvas fastigheten Sågaren 8 i Torshälla.
 • År 2016 avyttras hela beståndet på Gotland, fastigheterna Sala Kompassen 1, Gesällen 9 och Gesällen 14 i Köping samt Hammarsmeden 27 i Torshälla förvärvas.
 • År 2017 förvärvas fastigheten Muraren 2 i Torshälla.
 • År 2018 förvärvas fastigheten Gropgården 21 i Arboga.
 • År 2019 förvärvas fastigheterna Järnbäraren 6 i Torshälla och Näsan 19 i Eskilstuna. Samma år avyttras hela beståndet i Arboga

Styrelsen

Nuvarande styrelseledamöter:

Styrelseordförande Bengt Wicksén, f 1939. Tidigare VD för Länsförsäkringar Liv AB och Länsförsäkringar Stockholm, styrelseledamot i bl a Länsfastigheter HB och John Mattson Fastighets AB.

Per-Arne Rudbert, f 1954. Tidigare VD för Humlegården Fastigheter AB och idag styrelseledamot i flertalet fastighetsbolag.

Thomas Enmark, f 1973. Magisterexamen i ekonomi och kandidatexamen i byggteknik från Örebro Universitet. Tidigare fastighetsutvecklingschef på John Mattson, fastighetschef/förvaltare på Telia, St. Jude Medical och Saab.

Albert Wicksén, f 1982. Magisterexamen i ekonomi vid Uppsala universitet. Har tidigare arbetat med revision. Blev 2010 anställd på dåvarande moderbolaget och är sedan 2014 VD för Bengtwicksén AB.