Nyheter

Renovering

22 april, 2020

Just nu pågår renovrering av bastun på Ringvägen 5. Arbetet beräknas vara klart under vecka 23 och då kommer bastun bli bokningsbar för er hyresgäster

Förvärv

02 mars, 2020

Den 2/3 tillträdde vi fastigheterna Gökropet 1 samt Lärkan 8 och 9 i Torshälla. Adresserna är Thermaeniusgatan 2 och Karlsrogatan 2 samt Hantverksagatan 1 och 3. Vi hälsar hyresgästerna välkomna till oss!

Ringvägen 5

28 juni, 2019

I början av 2019 påbörjades renovering av vår fastighet på Ringvägen 5. Samtliga lägenheter kommer att totalrenoveras, stambyte sker, taket byts och ytterområdena renoveras. Arbetena beräknas vara klara i maj 2020

Avyttring

28 juni, 2019

Vi avyttar per 2019-06-28 samtliga fastigheter i Arboga. Ny hyresvärd blir Gladsheim Fastigheter AB.

Vi har sedan 2006 varit verksamma i Arboga då Ringugnen 5 förvärvades. Anledningen till försäljningen är en målsättning om att koncentrera fastighetsbestånden till andra orter. Vi tackar så mycket för den tid som har varit och hoppas att ni kommer att trivas med er nya hyresvärd.

Förvärv

28 juni, 2019

Den 2/5 tillträdde vi fastigheterna Järnbäraren 6 och Näsan 19 i Eskilstuna kommun. Järnbäraren 6 har adressen Storgatan 61 i Torshälla och Näsan 19 Sundbyvägen 33 i Eskilstuna. Vi hälsar hyresgästerna välkomna till oss!

Förvärv

02 juli, 2018

Den 29/6 tillträder vi fastigheten Gropgården 21 i Arboga. Fastighten ligger på Nygatan 27 och har 11 bostädslägenhter samt två affärslokaler. Vi hälsar hyresgästerna välkomna till oss

Riktargatan 60

20 mars, 2018

Vi påbörjar stambyte och totalrenovering av fastigheten Skeppsgossen 3 under vecka 12. Av de totalt 27 lägenheterna kommer 21 att vara färdiga för inflyttning 1/8 2018. De resternade 6 kommer att vara inflyttningsklara 1/9 2018

Muraren 2

21 december, 2017

Vi har per 2017-12-31 förvärvat fastigheten Muraren 2 på Brogatan 20 i Torshälla. Vi hälsar hyresgästerna i fastigheten välkomna till oss!

Torshälla

05 oktober, 2017

Vi påbörjade vid månadsskiftet septemer/oktober stambyte och totalrenovering av fastigheten på Aliforsgatan 1. Samtliga lägenheter renoveras upp till dagens nyproduktionsstandard, fasaden ska tilläggsisoleras och putsas om, samtliga fönster byts, taket läggs om och balkongerna renoveras och får nya räcken. Utöver det så kommer även fiber dras in samt ett nytt ventliationssystem och ett nytt passersystem sättas in. Från december så kommer gamla och nya hyresgäster att kunna börja flytta in i fastigheten men alla arbeten kommer inte att vara klara fören i mars 2018.

Arboga

19 juni, 2017

Vi har haft problem med att fåglar sätter sig på bjälkarna vid carporten och lämnar otrevliga överraskningar till de hyresgäster som har parkeringsplatser där efter sig. Under vecka 25 påbörjas arbetet med att bygga igen undertaket så att fåglar ej ska kunna sätta sig där. Arbetet kommer att genomföras av Sjödoffs bygg & Entreprenad

Arboga

19 juni, 2017

Måndagen 10/7 kommer arbetet med en ny sophantering på kv. Ringugnen att påbörjas. Befintliga soprum för kompost och övrigt hushållsafall kommer att ersättas med markbehållare för kompost och övrigt hushållsafall samt kärlskåp för tidningar, kartong och glas. De gamla soprumen kommer att göras om till barnvagnsrum och vi räknar med att förändringen är klar till 1/8 2017

Torshälla

19 juni, 2017

Ytterområdena vid Riktargatan 25-27 och Brogatan 6 kommer att fräschas upp med start 19/6 2017. Bland annat så ska det läggas ny marksten vid entréerna och parkeringen ska asfalteras om. Arbetet beräknas vara klart samtidigt som de sista lägenheterna på Riktargatan 27B är fördigrenoverade, dvs. 1/7 2016

Fastighetsskötare

01 juni, 2017

För att stärka upp fastigehtsskötarorganisationen i Torshälla så kommer Heikki Pikki från och med 2017-06-01 arbeta på halvtid som fastighetsskötare för oss. Raimo fortsätter sin anställning som vanligt och ni gör som tidigare era felanmälningar till Raimo eller på hemsidan

Torshälla

17 januari, 2017

Vi påbörjade under 2016 en totalrenovering av fastigheten Oxeln 1 med adress Brogatan 6 och Riktargatan 25-27. Det har bland annat inneburit renovering av lägenheterna, tvättstugan, balkonger och nytt passersystem. Vi kommer att påbörja renoveringen av de sista 12 lägenheterna under mars och vår förhoppning är att samtliga åtgärder i fastigheten, samt ytterområden kommer att vara klara till midsommar 2017.

Fastighetsskötare

01 januari, 2017

Stefan Bergqvist avslutade vid årsskiftet sin anställning hos oss. Istället har vi anställt Lars-Åke Öster som fastighetsskötare och han kommer att arbeta heldagar måndagar-onsdagar. Leif Larsson fortsätter sin anställning som tidigare och felamnälan görs fortfarande till telefonnummer 0736-731228 eller på hemsidan

Balkongrenovering

07 juli, 2016

I början av september kommer samtliga balkonger på Riktargatan 25-27 samt Brogatan 6 att renoveras. I samband med renoveringen kommer även samtliga balkongräcken att bytas. Som hyresgäster ska ni innan renoveringen börjar ta in balkongmöbler och dylikt. De fasta installationer, exempelvis jalusier, vissa hyresgäster har satt upp kommer att tas ned och det kommer inte att vara tillåtet att sätta upp eller skruva fast något i fasaden eller balkongplattan efter renoveringen då det skadar fastigheten.

Ny Restaurang

20 april, 2016

Där den vietnamesiska restaurangen på Aliforsgatan 1 har bytt ägare. Den nya ägaren, Tony Merino, kommer att öppna en familjevänlig restaurang som serverar husmanskost och varierade spanska rätter. De kommer även att visa viss livesport. Restaurangen hoppas kunna slå upp portarna 2016-06-01

Trädgårdsarbeten

15 april, 2016

Vi genomför just nu arbeten kring våra fastigheter i Torshälla. Vi ber om ursäkt att det för tillfället ser stökigt och lerigt ut. Vi har tagit bort en hel del buskar, sly samt träd som var sjuka. Marken kommer att återställas och där det har tagits bort buskar kommer vi att så gräsmatta.

Källare

08 april, 2016

Vi kommer under vår och sommar 2016 ta kontakt med er hyresgäster om att märka upp era källarförråd. På förekommen anledning så vill vi också påpeka att det är strikt förbjudet att ställa saker i källargångarna. Det är ur brandsäkerhetssynpunkt helt förkastligt, ser förskräckligt ut och kan dra till sig ohyra. Att ställa ner saker i källargångarna utan lov kommer att leda till att du som hyresgäst blir uppsagd från ditt hyreskontrakt.

Stambyten

01 april, 2016

Vi har, sedan vi tillträdde beståndet i Torsälla, noggrant utvärderat underhållsbehovet på fastigheterna. Vi har utifrån det konstaterat att vi kommer att behöva genomföra stambyten i fyra av våra fastigheter de närmsta åren. De berörda fastigheterna är; Skeppsgossen 3 (Riktargatan 60), Skeppsgossen 6 (Ringvägen 5), Oxeln 1 (Riktargatan 25-27, Brogatan 6) samt Sågaren 8 (Aliforsgatan 1). VI har påbörjat arbetena på Oxeln 1 och det beräknas bli klart under 2017 (mer information här). Vi är i dagsläget inte helt klara med hur arbetet kommer att fortskrida efter det men återkommer med mer information om hur det påverkar er och ert boende.