Strängnäs

Koncernen äger fastigheten Erikslund 11 i Strängnäs. Fastigheten hyres i sin helhelt av Bilia som har sin verksamhet i Strängnäs i lokalerna.

Fastigheter i Strängnäs