Arboga

Ringugnen AB äger 175 lägenheter i de två kvarteren Ringugnen 5 och Klostret 2. Av dessa är tjugonio på 1 rok, tre på 1,5 rok, nittiofyra på 2 rok, trettiosex på 3 rok och tretton på 4 rok.

Ringugnen

Kvarteret Ringugnen 5 består av 93 lägenheter, fördelade på 12 trappuppgångar. Samtliga lägenheter har stora balkonger som vetter ut mot grönområden med rabatter, lekplatser och gräsytor. Något fler än hälften av lägenheterna har hiss.

Klostret

Kvarteret Klostret 2 består av 84 lägenheter, fördelade på 12 trappuppgångar. Samtliga lägenheter har balkonger som vetter ut mot grönområden med rabatter, lekplatser och gräsytor. Tre av uppgångarna har hiss.

Fastigheter i Arboga