Arboga

Tvättstugorna

På kvarteret Ringugnen bokar ni tvättstuga genom att skriva upp er på en ledig tvättid på listan. På kvarteret Klostret har vi ett digitalt bokningssystem där ni bokar tid med en personlig kod. Kontakta vår fastighetsskötare eller husvärd om det är något problem när ni ska tvätta! Kontaktuppgifter hittar ni här

Trygghetsjour

Om ni känner er otrygga eller störda av något i huset kontaktar ni vår trygghetsjour. Ni ringer då 0221-44 95 40. Vaktföretaget sänder då ut en person som undersöker och åtgärdar. Om det är någon i huset som varit störande får denne betala jourutryckningen. Vi vet ju alla att vi ska visa hänsyn och regeln är att vidtala sina grannar om man ska ha fest och det kan förekomma störande ljud efter 22.00.

Låsjour

Om ni har låst er ute, tappat eller blivit av med nycklarna kan ni ringa låsjouren. Det är samma telefonnummer som till trygghetsjouren, se ovan. Utryckningskostnaden ska betalas direkt till företaget.

Parkering för lastning

Utryckningsfordon som ambulans, brandbil, läkare måste ha direkt tillgång till trapphus, vägar och gårdsplan. Därför är det endast tillåtet att stanna fordon för tillfällig ur- och ilastning utanför trapphus, på vägar och gårdsplan. Parkering sker på parkeringsplatserna. Felparkerade bilar får parkeringsböter.

Rent och snyggt

Alla vill ha rent och snyggt omkring sig och därför ber vi er att inte slänga papper eller skräp runt husen. Att ha ordning omkring sig skapar trivsel. Det finns papperskorgar att lägga skräpet i.